Tjänster & Utbildning - Ergomore
158
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-158,bridge-core-2.7.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-25.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Tjänster & Utbildning

Ergonomiska tjänster

Jag kan erbjuda ett stort och varierat tjänsteutbud, och det är du som kund som har behoven, jag har kunskapen. I grunden handlar det om att göra rätt. Skaffa rätt utrustning till lagret, möblera det öppna kontoret på rätt sätt eller skaffa rätt stol till en förarhytt. Men det kan också handla om längre utvecklingsprojekt t.ex. så medverkar jag sedan några år tillbaka i en bagageutvecklingsgrupp på Arlanda. Så hör av dig så kan vi ha ett helt förutsättningslöst samtal till att börja med.

Aktivitetsbaserat arbetssätt

Vi har varit med från tiden med de enskilda rummen med vanliga väggar, till rum med glasdörrar och glasväggar, till öppna kontor, både vanliga och s.k. flexibla. Och nu kommer det nya och senaste: Det Aktivitetsbaserade arbetssättet. Vi har ett komplett program, ett koncept för att gå till det helt nya arbetssättet.

Vi kan utbilda ledningen, chefer, HR, skyddsombud/arbetsmiljöombud och andra i hur man bör gå till väga för att en förflyttning från det gamla till det nya kan bli lyckat och hur det bör gå till, alltefter vilka behov ni har på företaget.

Aktivitetsbaserade arbetssätt/arbetsplatser

Jag har varit med från tiden med de enskilda rummen med vanliga väggar, till rum med glasdörrar och glasväggar, till öppna kontor, både vanliga och s.k. flexibla. Och nu kommer det nya och senaste: Det Aktivitetsbaserade arbetssättet. Jag har tillsammans med andra experter ett komplett program, ett koncept för att övergå till det nya arbetssättet.

Vi har dock valt att kalla konceptet för ”Verksamhetsoptimerat arbetssätt, med hänsyn till helhet och fokus på effektivitet och delaktighet”, eftersom vi vill betona att det inte i första hand handlar om lokaler och möblering, utan om hur man ska organisera arbetet i framtiden.  Vi har ett större fokus på människan och verksamheten än på lokalen.

Vi är ett team som består av arkitekter, ledar-och medarbetarutvecklare, arbetsmiljöexperter, belysningsexperter och erfarna inredare. Vi kan ta er från A till Ö. För säkerhets skull (om ni vill) kan vi starta med att utföra en unik analys som ger besked om vilken typ av kontorsmiljö ni egentligen bör arbeta i för att miljön ska stödja er verksamhet och er personal. Vi använder ett datorbaserat analysverktyg framtaget av Institutet för Arbetsliv och Utveckling. Vilken kontorstyp ni än väljer så har vi kompetensen ni söker.

Efter att denna analys eventuellt är utförd, och det visar sig att ni bör göra en ”förflyttning” kan vi hjälpa till med allt som ingår i processen, från att leta lämpliga lokaler, skissa på era behov av en bra fysisk arbetsmiljö och vi hjälper framför allt ledningen och medarbetarna i denna process att komma framåt utan oro och ångest. Hur ska man arbeta som ledare och chef när personalen inte är på sin arbetsplats? Hur få medarbetarna att känna delaktighet och trygghet? Vi är med hela vägen och ser till så allt blir rätt och att det går rätt till.

Öppet kontor

Projekthjälp med ergonomin och den psykosociala arbetsmiljön i öppna kontor.

Här finns det i princip två olika tjänster:

  1. Ni står i begrepp att övergå från enskilda arbetsplatser till ett öppet kontor.
  2. Ni sitter redan i ett öppet kontor och vill förfina konceptet.

Ni ska flytta, ni ska byta lokal och gå från en miljö till en annan.

I samarbete med mina expertkollegor får ni hjälp med att hantera en hel process med att flytta från enskilda rum till ett öppet kontor. Ni får kunskap och hjälp med vad ni ska tänka på inför förflyttningen, hur få bra akustik och belysning, bordens storlek och placering, hur många samtalsrum och konferensrum, val av stolar osv.

Att gå från en kontorsmiljö, t.ex. egna rum, till ett öppet kontor är faktiskt mer en omorganisation än ett flyttprojekt. Den psykosociala delen handlar om vad som sker i människor vid dessa omorganisationer, hur ska man förbereda och hantera medarbetarna och jobba med processen. Hur ska man hantera oron inför det nya, hur ska man arbeta ihop i det nya, och hur ska det bli sedan. Och kom ihåg, er interna projektledare ska inte behöva sjukskriva sig efter att projektet är klart!

 Ni sitter redan i ett öppet kontor.

I detta läge ser vi över hur den fysiska delen av kontoret fungerar och kommer med förslag på ev. förbättringar. Många gånger i kombination med en ergonomiutbildning där vi utbildar i hur att använda den utrustning ni redan investerat i. Med ny kunskap kan ni jobba på ett mer hälsosamt sätt.

Vi går också igenom hur man hanterar varandra i denna typ av kontorsmiljö. ”Vett och etikett” på ett modernt sätt. Hur gör man när man vill vara ifred, hur får man kollegorna att vara mer hänsynsfulla? Vi har kompetensen som kan göra så det blir kul att gå till jobbet igen.

Riskbedömningar

Riskbedömning är precis det ordet beskriver, en bedömning av en risk. Men hur går det till? Man kan och bör använda samma metod som Arbetsmiljöverket använder. I grunden bedömer man; Hur ofta gör man något, Vad väger det man jobbar med, Vilken arbetsställning kan man använda. Och så bedömer man om det blir grönt, gult eller rött. Grönt; allt är helt ok. kör på. Gult; nja det här var inte så bra, gör något åt det. Rött; sluta så fort det går. Lite förenklat kanske, men i princip funkar det så. Självklart ska varje bransch, yrke och arbetsuppgift bedömas utifrån sina specifika risker och förutsättningar. Riskbedömningar kan och bör utföras, tycker jag, av chef, skyddsombud och gärna utförande personal. I vissa fall kan experter behövas kallas in för att bedömningen ska bli så bra som möjligt, då mailar ni mig!

I föreskriften Belastningsergonomi 2012:02 från Arbetsmiljöverket är årets stora nyhet att ”all verksamhet skall riskbedömas”. Har ni gjort det?

Med min långa erfarenhet som ergonom kan jag hjälpa er att bedöma om det ni gör och hur ni gör det, kan medverka till uppkomsten av belastningsskador, eller om det är andra saker än de ni misstänker som är de verkliga problemen.

Projektbedömningar

Under årens lopp har jag haft glädjen att få verka i ett förebyggande skede, jag har fått vara med och bestämma. En dröm för vilken ergonom som helst. Jag har varit med i projektgrupper ”från egna rum till öppna kontor”. Då har jag kunnat vara med och bestämma bordsformer och storlekar, hur möbleringen ska se ut och fungera ihop, vilken typ av belysning som kunde vara lämplig m.m. Och på slutet kunde jag utbilda personalen hur man skulle använda inköpt utrustning på bästa sätt.

Jag arbetar just nu i en utvecklingsgrupp på Arlanda med att förbättra all bagagehantering där Swedavia är projektledare.

Jag har varit med i en grupp för att förbättra ergonomin i förarhytten i en kommande tågtyp innan inköp.

Jag är med och utvecklar arbetsmiljön och arbetssätten inom transport-och logistikbranschen och inom bevakningsbranschen i ett antal olika projekt och utvecklingsgrupper.

Jag har hjälpt ett renhållningsföretag med vilken biltyp man skulle satsa på för bästa ergonomi och funktion.

Tänk vad bra det kan vara att göra rätt från början. Och vad mycket billigare det blir. Behöver ni hjälp?

Kunskap är makt

Kanske att ta i när det gäller kunskap inom ergonomi. Men om man vet hur kontorsstolen fungerar har man större möjlighet att justera den som man själv vill ha den. Så istället för att förbanna den dåliga stolen, ställ in den.
När det gäller våra vanligaste dator-och kontorsarbetsplatser är de flesta, fysiskt sett, ganska bra. Men de används ofta på ett felaktigt sätt. Något som kunskap kan avhjälpa. Man behöver inte alltid köpa nytt, använd det befintliga på ett nytt sätt istället.

Att gå från egna rum till s.k. öppna kontor är vanligt idag. I denna process finns det många fallgropar. Med kunskap om hur man ska gå tillväga, hur man ska inreda, vad man ska köpa och av vem, kan många dyra misstag undvikas.

När det gäller människor med fysiskt tunga arbeten handlar det ibland om attityder. Man vet att man gör fel, men man orkar, kan eller vill inte göra rätt. Varför inte?

Ibland kan jag hjälpa till att påverka denna inställning

Ergonomi för öppet kontor

Utbildning i ergonomi och om den psykosociala arbetsmiljön i öppna kontor.

Här finns det i princip två olika utbildningar:

  1. Ni står i begrepp att övergå från enskilda arbetsplatser till ett öppet kontor.
  2. Ni sitter redan i ett öppet kontor och vill förfina konceptet.

Båda utbildningarna leds av en erfaren ergonom och en erfaren ledar-och medarbetarutvecklare.

Grundutbildningen i hur att hantera en flytt från enskilda rum till ett öppet kontor.

Utbildningen är delad i två delar, fysisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö. Ni får kunskap om vad ni ska tänka på inför förflyttningen, vad ska man tänka på när det gäller akustiken, belysningen, bordens storlek och placering, hur många samtalsrum och konferensrum, val av stolar m.m.

Den psykosociala delen handlar om vad som sker i människor vid dessa omorganisationer, hur ska man förbereda och hantera medarbetarna och jobba med processen. Hur ska man hantera oron inför det nya, hur ska man arbeta ihop i det nya, och hur ska det bli sedan.

Denna utbildning riktar sig i första hand till projektledare, personalchefer, skyddsombud, arbetsmiljöombud, HR personal m.m.

Utbildningens längd 1 dag förberedelser tillkommer.

Ni sitter redan i ett öppet kontor.

I denna utbildning ser vi över hur den fysiska delen av kontoret fungerar och kommer med förslag på eventuella förbättringar. Vi utbildar i hur ni ska använda den utrustning som ni redan investerat i. Med ny kunskap kan ni jobba på ett mer hälsosamt sätt.

Vi utbildar också i hur man hanterar varandra i denna typ av kontorsmiljö. ”Vett och etikett” på ett modernt sätt. Hur gör man när man vill vara ifred, hur får man kollegorna att vara mer hänsynsfulla?

Denna utbildning riktar sig till samtliga på företag, både ledning och medarbetare.

Utbildningens längd 1 dag, förberedelser tillkommer.

Ergonomi för kontorsarbetsplatser

GRUNDKURS I ERGONOMI FÖR KONTORSARBETSPLATSER

Grundkursen i ergonomi för kontorsarbetsplatser består av en timmes gemensam information där jag går igenom hur man bör sitta, men mest fokus på nyttan med att stå och arbeta, arbetshöjder, tangentbord och musplacering, bildskärmens höjd, avstånd och placering i rummet, dagsljus och belysning, samt nyttan med variation. Plats finns för frågor, funderingar och allmänna glädjeutrop när man ”känner igen sig själv” i vissa tokigheter.

Informationen går ut på att man ska klara sin vardagsergonomi med befintlig utrustning, vilket inte är särskilt svårt när man väl har grundkunskaperna. Om det behövs komplettering av den fysiska arbetsmiljön reder jag ut det också.

Efter informationen kan ni som kund välja att samtliga ska/kan/bör få ett individuellt besök, eller att enbart de som har besvär ska få besök, eller så bör ingen få besök, ni bestämmer.

Från varje ev. besök lämnas en skriftlig rapport över eventuella framtida behov och förslag på åtgärder.

Jag klarar av 4 individuella besök per timme.

Inga förstudier behövs.

GRUNDKURS I ERGONOMI + HÄLSA

Som ett tillägg till grundkursen i ergonomi finns en information om stress, sömn och kost med inriktning på det personliga ansvaret för god hälsa. Informationen ger en biologisk bakgrund till vad stress är, fysiska och psykiska kännetecken, konsekvenserna av stressen på och utanför jobbet och vad man kan göra åt det.

Vikten av god sömn, varför man måste sova och hur sova bättre.

Vad säger forskningen egentligen om vad som är bra kost idag, information så att man kan värja sig mot alla undergörande quick-fix metoder som florerar.

Vill ni få till en förändring på djupet för en grupp, för teamet eller på det individuella planet se vidare under www.intentionsweden.se

Tidsåtgång 1 tim ergonomi och 2-3 timmar hälsa.

Inga förstudier behövs.

ERGONOMICOACHUTBILDNING

Ergonomicoachutbildningen syftar till att kunskapen om att arbeta på rätt sätt ska finnas på företaget hela tiden utan att behöva anlita utomstående konsulter. Ergonomicoacherna kan visa kollegorna genom att själva göra rätt och verka som föredömen, de kan lära de nya samt vidareutveckla den ergonomiska arbetsmiljön på företaget.

Utbildningen går också igenom ett antal hälsoaspekter kring stress, sömn, kost och självklart nyttan med träning. Allt för att få till ett mer hälsosamt arbetsklimat.

Utbildningen syftar till att ge kunskap och fakta om datorergonomi och hälsa men en lika viktig del av utbildningen handlar om att vi utbildar i ”att vara ergonomicoach”. Alltså hur man på bästa sätt kan inspirera och hjälpa sina kollegor till att göra ”rätt”, både på och utanför jobbet, dock helt utan pekpinnar, det finns det alldeles för mycket av ändå.

Deltagarna får ett antal praktiska verktyg och en fördjupad förståelse för kommunikation och förändringsprocesser. Genomgång av de ergonomiska aspekterna varvas med föreläsning och övningar som ger möjlighet att praktiskt direkt prova de nya kunskaperna. Dessa delar rör bl.a. beteenden, drivkrafter, motivation och förmågan att ställa frågor. Vi ger också en förståelseram för hur antaganden påverkar vårt agerande och insikter om hur den enskilde individen kan underlätta förändringsarbetet. För sig själv och andra. Här finns det också inslag av personlig utveckling, för om man inte har lite koll på sig själv, hur ska man då kunna hjälpa andra. Denna del av utbildningen leds av en erfaren expert på förändringsarbete.

Denna utbildning är på två dagar för att hinna ge kunskap och fakta om ergonomi och hälsa, samt kunskap om, och övning på, coachning av sig själv och kollegorna.

Tidsåtgång för själva utbildningen är 2 dagar, förberedelsetid tillkommer.

Ergonomi för fysiskt krävande arbete

Grundkurs ergonomi + hälsa för tyngre jobb

Det första som sker är att jag besöker företaget, pratar med ledning, arbetsledare, skyddsombud och medarbetarna, går igenom samtliga arbetsuppgifter och videofilmar.

En skräddarsydd utbildning tas fram för företaget. Utbildningen hålls på företaget och på tider som passar verksamheten. Utbildningen är uppdelad i två delar, en del om hälsa, stress, sömn och kost för att deltagarna ska förstå vikten av egenansvar och hur viktigt det är att ”leva” någorlunda rätt för att orka jobba och ha ett rikt socialt liv.

Ergonomidelen informerar om anatomi, vad ergonomi är, några grundläggande viktiga ergonomiska faktorer; hur lyfta och bära rätt, vikten av planering av jobbet, använda eventuella lyfthjälpmedel samt genomgång av de olika arbetsuppgifterna med videogenomgång, där vi tillsammans analyserar arbetsuppgifterna i vad som är fel och framför allt vad som är rätt, och hur man bör göra.

Jag eftersträvar och lyckas oftast med att hålla utbildningen på ett avslappnat och verklighetsnära sätt där det finns mycket plats för frågor, funderingar och inte minst, plats för skratt. Ergonomi är kul.

Utbildningens längd minst 4 timmar.

Analys och besök på arbetsplatsen 4-6 timmar samt övriga förberedelser tillkommer.

Intentionsbaserad ergonomi

Denna utbildning kan intressera dig som vill skapa en varaktig förändring av beteenden på arbetsplatsen.

Mycket av ergonomi handlar om attityder och beteenden. Självklart är grunden till ett bra ergonomiskt arbetssätt kunskap, rätt utrustning och rätt förutsättningar. Men när dessa faktorer mer eller mindre är uppfyllda så fortsätter många att göra ”fel”, fast man vet att man egentligen borde göra på ett annat sätt. Varför?

Intentionsbaserad ergonomi är ett spännande och nytt sätt att försöka komma djupare in under skinnet på medarbetare och chefer. Med över 20 år som ergonomikonsult, med hundratals timmar ergonomiutbildning och med tusentals ”ergonomielever” känner jag mig mogen för att ta ytterligare steg mot en verklig förändring till det bättre. Jag har i samarbete med Pia Ståhl, Certifierad Kommunikolog och erfaren expert på förändringsarbete, skapat ett koncept för bestående beteendeförändring. Se mer under www.intentionsweden.se.

Jag utbildar i de ergonomiska grunderna utifrån varje arbetsplats specifika behov och Pia Ståhl ställer frågorna som gör att deltagarna börjar tänka, omvärdera, testa nytt och förändra. Ska det bli bestående förändringar till det bättre behöver man ett gemensamt språk och synsätt. Så det är av yttersta vikt att chefer, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare går på utbildningen tillsammans. Målsättningen är att var och en ska vilja göra rätt.

För att ytterligare öka på chansen till en varaktig förändring utbildar vi även ergonomicoacher.

Ergonomicoachutbildning

Ergonomicoachutbildningen syftar till att kunskapen om att arbeta på rätt ska finnas på företaget hela tiden utan att behöva anlita utomstående konsulter. Ergonomicoacherna kan visa kollegorna genom att själva göra rätt och verka som föredömen, de kan lära de nya och vidareutveckla den ergonomiska arbetsmiljön på företaget tillsammans med ledning och skyddsorganisation.

Utbildningen går också igenom hälsoaspekterna kring stress, sömn, kost och självklart nyttan med träning.

Utbildningen syftar till att ge kunskap och fakta om alla olika ergonomiska moment som förekommer på företaget och om hälsa, men en minst lika viktig del av utbildningen går ut på att utbilda i ”att vara en ergonomicoach” alltså hur man kan på bästa sätt påverka och inspirera sina kollegor att göra ”rätt” både på och utanför jobbet, helt utan pekpinnar, det finns det alldeles för många av en då.

Deltagarna får också ett antal praktiska verktyg och en fördjupad förståelse för kommunikation och förändringsprocesser. Genomgång av de ergonomiska aspekterna varvas med föreläsning och övningar som ger möjlighet att praktiskt direkt prova de nya kunskaperna. Dessa delar rör bl.a. beteenden, drivkrafter, motivation och förmågan att ställa frågor. Vi ger också en förståelseram för hur antaganden påverkar vårt agerande och insikter om hur den enskilde individen kan underlätta förändringsarbetet. För sig själv och andra.

Denna utbildning är på två dagar för att hinna ge kunskap, fakta om ergonomi och hälsa, samt kunskap om, och övning på, coachning av sig själv och kollegorna.

Då utbildningen är skräddarsydd för det aktuella företaget krävs besök på företaget och samtal med ledning, skyddsombud och medarbetare samt videofilmning och analys av arbetsuppgifterna innan utbildningen genomförs.

Tidsåtgången är 2 dagar för utbildningen, förberedelsetid tillkommer.

Vi kan också i samband med utbildningen lägga upp ett komplett program för vidareutbildning av coacherna, praktiska övningar med ergonom på plats, möjligheter till ett ”frågor-svar koncept” via nätet o.s.v.

Denna utbildning leds av mig och en expert på förändringsarbete, se mer under www.intentionsweden.se

Kombinationsutbildning i ergonomi och i utveckling för mindre väl fungerande verksamheter.

På en del arbetsplatser fungerar verksamheten dåligt, vi vet det. Arbetsledningen kan tycka att man producerar för lite eller med för dålig kvalitet, att det är dålig stämning i företaget, man passar inte arbetstider eller leveranstider, det förekommer mobbing och trakasserier, det är dålig kontakt mellan arbetsledare och medarbetare o.s.v. Medarbetarna kan tycka att ingen lyssnar på dem, man blir inte sedd eller hörd, man har dålig arbetsmiljö, och cheferna är rent usla och förstår inte vad som händer på ”golvet”.

Vi kan ibland möta en arbetsledning som vi uppfattar som kompetent och trevlig, och ett gäng medarbetare som är solidariska med företaget och vill göra ett bra jobb. Men när ledning och medarbetare kommer samman kan de inte lyssna och förstå varandra, och missförstånd och negativ stämning uppstår.  Båda parter verkar hur vettiga som helst (på varsitt håll)men fungerar inte tillsammans. Hur kan det vara så, hur blev det så? Och är det inte meningen att man på företaget ska ”slåss” med externa konkurrenter och inte dra åt olika håll internt?

Vi har lösningen på problemet. Det är ingen quick-fix, tro inte det, men det går att lösa om viljan finns. För det är ju faktiskt så att huvuddelen av alla som är verksamma på arbetsplatsen vill göra ett bra jobb, de vet vi och det är det vi bygger vidare på. Vi har en utbildning som kombinerar ergonomi, hälsa och träning med ett utvecklingsprogram för verksamheter som inte fungerar optimalt. Tyngdpunkten i denna utbildning är förändring av attityder, kunskap om vilja till förändring, förflyttning och utveckling. Och vi ger kunskap till utveckling av både grupp, individ och ledarskapet. Vi väver in kunskap om ergonomi, hälsa och träning med utveckling av medarbetare och arbetsledning. Att arbetsledning, arbetsledare/gruppchefer är delaktiga är ett självklart krav för ett lyckat program.

Denna utbildning leds av en expert på förändringsarbete tillsammans med mig och träningsinstruktör, alla med mycket skinn på näsan.

Tidsåtgång för själva utbildningen och utvecklingsarbetet i grupper om max 15 personer,

10 x 4 timmar. Förberedelsetid tillkommer.